جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 240368
  تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 9:59
  تعداد بازدید : 625

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/10

  قوانین منتشره از تاریخ

  1397/03/01 لغایت 1397/03/10

  قوانین

  قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰

  قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس       

  قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور        

   

   

   


  قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21319-01/03/1397

  شماره 315/13633ـ۱۳۹۷/۲/۲۵

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر بند (الف)تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۱۶۱۶ـ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 315/13633 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴

  موضوع استفساریه:

  آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای (۴) و (۶) بند (ب) همین تبصره ، مکلف به پرداخت چهار درصد (۴%) مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، همانند مشمولان قانون کار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند یا خیر؟

  پاسخ:

  بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند.

  تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21319-01/03/1397

  شماره 63/13613ـ۱۳۹۷/۲/۲۵

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 42940/6649 مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۷ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۱۶۲۴ـ۱۳۹۷/۲/۲۹

  وزارت نیرو

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر رودخانه ارس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳/۱۳۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصـل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  با توجه به اصل یک صد و بیست وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) موافقت نامه می باشد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس

  ماده واحده ـ موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

  تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یک صد و بیست وپنجم (۱۲۵) و یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

   

  بسم الله الرحمن الرحیم

  موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس

  مقدمه

  دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفین نامیده می شود با تمایل به بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه مرزی ارس در محل های قره چیلر و مغری، با توجه به مناسبات حسن هم جواری موجود طرفین، به پیروی از تمایل متقابل به تحکیم و توسعه بیشتر همکاری اقتصادی و فنی و بر اساس اصول برابری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل به منافع، در موارد زیر توافق نمودند.

  ماده ۱ـ طرفین از طریق سازمان های ذی ربط در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در امر احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی قره چیلر و مغری بر روی رودخانه ارس همکاری خواهند نمود. طرفین توافق می نمایند تا در چهارچوب معاهده های بین المللی، نسبت به ثبت حق بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه ارس برای دو کشور در سازمان های بین المللی و در صورت لزوم دفاع از این حق ، اقدامات لازم را به عمل آورند.

  ماده ۲ـ عملیات اجرائی احداث نیروگاه های جریانی قره چیلر و مغری از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی (۲۰۰۷ میلادی) آغاز خواهد شد و ظرف مدت شش سال به اتمام خواهد رسید.

  ماده ۳ـ طرفین اعتبارات لازم برای طراحی و احداث نیروگاه های قره چیلر و مغری و تأسیسات آنها را تأمین می نمایند، به نحوی که هر طرف هزینه های احداث نیروگاه واقع در قلمرو خود را (قره چیلر ـ در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مغری در قلمرو جمهوری ارمنستان) پرداخت نماید.

  ماده ۴ـ طرفین به منظور اتمام مطالعات و احداث نیروگاه های جریانی ارس و تأسیسات مربوطه، منطقه مشترک ساختمانی و مطالعاتی را تعیین و امنیت این منطقه را در طول مدت اجرا و بهره برداری تأمین می نمایند. نحوه عبور و مرور اتباع دو کشور از مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و نحوه ورود تجهیزات و مصالح به منطقه فوق بر اساس مقرراتی خواهد بود که به منظور تسهیل عبور و مرور مرزی ایران و ارمنستان در منطقه یادشده نیروگاه های جریانی ارس، ظرف مدت دو ماه (پس از تاریخ امضای این موافقت نامه) بین مقامات ذی ربط دو کشور به امضاء می رسد.

  ماده ۵ـ هر یک از طرفین به طور مستقل عملیات جاری بهره برداری، تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات، ماشین آلات و مخازن آب سدهای انحرافی و نیروگاه های خود را انجام خواهد داد و از هرگونه اقدامی که به تأسیسات نیروگاه و طرز کار عادی آن خلل و نقصی وارد نماید خودداری خواهد نمود. در صورتی که هر یک از طرفین نیاز به انجام بازرسی یا تعمیرات در تأسیسات خود واقع در قلمرو طرف دیگر را داشته باشد، طرفین همکاری های لازم را در عبور و مرور آزادانه نمایندگان خود اعمال خواهند کرد.

  طرفین کلیه هزینه های تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات متعلق به خود را تأمین خواهند کرد.

  ماده ۶ـ طرفین می توانند بر اساس توافق متقابل به منظور انجام تعمیرات جاری و اساسی تأسیسات سد، تونل، نیروگاه و ماشین آلات تشریک مساعی نموده و بر اساس این موافقت نامه خدمات متقابلی را به یکدیگر ارائه دهند.

  ماده ۷ـ طرفین می توانند با توافق قبلی نسبت به تبادل انرژی از طریق نیروگاه های قره چیلر و مغری اقدام نمایند.

  ماده ۸ـ هر طرف خسارت های ناشی از احداث نیروگاه های قره چیلر یا مغری به طرف دیگر از طریق استغراق اراضی و مستحدثاث [مستحدثات] را بر اساس توافق قبلی به طرف اخیر پرداخت خواهد کرد. لیکن ایجاد تأسیسات (سدهای انحرافی) در قلمرو طرف دیگر حق هیچ گونه مالکیتی را برای طرف اخیر ایجاد نکرده یا خللی به تمامیت ارضی آن وارد نمی کند.

  ماده ۹ـ طرفین به منظور تسهیل در احداث نیروگاه ها تمایل خود را در خصوص استفاده از ظرفیت های دو کشور در زمینه های مالی، فنی و مهندسی، اجرائی و نیز امکانات یکدیگر در تهیه مصالح و تجهیزات در چهارچوب مقررات حاکم هر کشور و توافق وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی جمهوری ارمنستان اعلام نموده اند.

  ماده ۱۰ـ احداث سد و نیروگاه های جریانی ارس هیچ گونه تغییری در خطوط مرزی بین دو کشور به وجود نمی آورد و خط مرزی فعلی پس از احداث سد و ایجاد دریاچه در روی آب علامت گذاری و مشخص خواهد شد تا مرز رسمی دو کشور شکل بگیرد.

  ماده ۱۱ـ طرفین حق برداشت آب به جز برای اهداف تعریف شده در این طرح (پروژه) را ندارند و موافقت می کنند که از انجام هرگونه عملی که باعث آلودگی رودخانه ارس و مخزن سدهای انحرافی و محیط زیست از طریق ورود پساب های آلوده جلوگیری نمایند. همچنین موافقت می کنند که کلیه ضوابط حفاظت محیط زیست را مراعات کنند و در صورت آلودگی مخزن سد و محیط زیست توسط یکی از طرفین، طرف مذکور موظف به رفع آلودگی و جبران خسارت وارده می باشد.

  ماده ۱۲ـ طرفین، اختلاف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را (در صورت بروز) از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک حل وفصل خواهند نمود.

  ماده ۱۳ـ این موافقت نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات مربوط مقرر توسط قانون داخلی طرفین، لازم الاجرا خواهد شد و تا اجرای کامل آن معتبر خواهد بود.

  این موافقت نامه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۰۷ در منطقه مرزی در قلمرو ارمنستان در دو نسخه به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی، تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند و در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .

   

  از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

  از طرف دولت جمهوری ارمنستان

  وزیر نیرو

  وزیر انرژی

  پرویز فتاح

  آرمن موسسیان

   

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

  شماره 400/15801ـ۱۳۹۷/۲/۳۰

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۲۶۰۲۴ـ۱۳۹۷/۳/۳

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 400/15801 مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع استفساریه:

  آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه بیست درصد (۲۰%) است؟

  پاسخ: بلی

  تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
365705447
اکنون :
37