جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 50293
  تاریخ انتشار : 31 فروردین 1393 13:55
  تعداد بازدید : 709

  با تصویب هیأت وزیران

  آئین نامه اجرایی نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد

  پس از تصویب هیأت دولت، آئین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
  به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران«ایسنا»، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند «و» تبصره «17» ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، معاون اول رئیس جمهور آئین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.

  بر اساس این آئین نامه، زندانیان جرایم تعزیری از درجه «5» تا «8» با نظر دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با نظر دادگاه، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند، زندانیان مشمول ماده «227» آئین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند و زندانیان جرایم تعزیری درجه «5» تا «7» با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده «221» آئین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند زندانیان مشمول این آئین نامه هستند.

  بر این اساس، وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیرساخت های اجرایی شدن این آئین نامه را فراهم کنند.

  بر اساس این آئین نامه، درخواست کتبی زندانی، سپردن تأمین های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آئین نامه است.

  همچنین، زندانی متقاضی استفاده کننده از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارائه تأمین مذکور در بند «2» ماده «4» این آئین نامه، معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین می شود، به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد، ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده کننده مشمول این آئین نامه به زندانی عودت داده می شود.

  طبق این تصویب نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آئین نامه اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، واریز می شود، صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند.

  زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می شوند.

  بر اساس این مصوبه، واحدهای نظارت الکترونیکی، زندانیان را به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط این واحدها حسب مورد از طریق تلفن یا با کمک مأمورین انتظامی محل، کنترل و متخلف به زندان احضار می شود.

  همچنین، چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر بیست و چهار ساعت خود را به زندان معرفی نکنند موضوع از سوی رئیس زندان به مرجع قضایی مریوط اعلام و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام کند.

  طبق این مصوبه، پس از دستگیری، زندانی جهت تحمل باقیمانده محکومیت به زندانی بسته تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم می شود.

  همچنین، در صورت حضور با تأخیر، چنانچه توضیحات ارایه شده از سوی زندانی مورد تأیید رئیس زندان و شورای انضباطی قرار نگیرد، زندانی جهت ادامه محکومیت به زندان معرفی می شود و حداقل به مدت سه ماه از امتیاز این آئین نامه محروم می شود.

  بر این اساس، در مواردی که فعل ارتکابی زندانی دارای عنوان مجرمانه باشد، رئیس زندان یا مؤسسه مربوطه مکلف است مراتب را به مراجع صالح اعلام نماید و هرگونه تخلف از شرایط تعیین شده برای زندانی و یا خرابکاری عمدی در دستگاه و یا ارتکاب جرم در طول مدت نظارت، علاوه بر محرومیت های یاد شده، در شورای انضباطی رسیدگی و یکی از تنبیهات مذکور در ماده «175» آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعمال می شود.

  یادآور می شود در آئین نامه اجرایی بند «و» تبصره «17» قانون بودجه سال 1393 کل کشور آمده است: به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می گردد.

  تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره «5» این قانون واریز می شود. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می باشند.
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360925246
اکنون :
14